Monday, July 23, 2007

Night of the living dead.


Befara inte, Kaisa har inte förvandlats till en av de nära på tusen zombierna, som för evigt är bundna till åkern de patrullerar. Tysta vänner, men pålitliga. Och tydligt trendmedtvetna, ty de byter kläder två gånger om året. Likasom frisyr.

För dem som vill träffa dem själva, så är det bara att ta vägen från Suomussalmi upp mot Kuusamo. Platsen intill folket bjuder även på kaffe och plättar. Något som nog såg lockande ut, aven om vi denna gång inte kom åt att bepröva någondera.

Leka

No comments: